Üyelik Formu  |  Destek Verenler  |  Basın Odası  |  Güneş 1'den Görüntüler  |  Ziyaretçi Defteri
 
Derneğimiz
Başkan Uğur İlhan
Tüzük
 
GENÇ KIZ SIĞINMA EVİ DERNEĞİ

Ülkemizde, yetiştirme yurtlarında kalan, bakım ve himayesi sağlanan genç kızlarımız,
orta öğrenim süresince 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşına kadar, himaye altında tutulmaktadır. Bu yaş sınırını geçen kızlarımızın yurtlarla ilişkisi, yasalar gereği kesilmektedir

Hiçbir yaşam güvencesi olmayan genç kızlar, acımasız yaşam koşulları ile bir başlarına yaşam mücadelesi vermektedirler. Belki; gidecek ne bir evi, ne de geçimini sağlayacak bir işi olmadan.

Oysa; genç kızlarımızın birey olarak, ihtiyaç duydukları donanımla, yaşamlarını sürdürebilecek kadar yetkinleştirilmesi, meslek edindirilmesi, eğitimleri devam edenlerin eğitimlerinin tamamlanıp, tek başlarına, kimseye muhtaç olmadan, yaşamda ayakta kalabilecek donanıma sahip olana kadar himayeleri gerekmektedir.

Ayrıca sadece yetiştirme yurdundan ayrılanlar değil; töre ve namus cinayeti tehdidi altında olan, aile içinde cinsel istismara uğrayan ve şiddet gören genç kızların da himaye edilerek, meslek edindirip, kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek yetkinliğe kavuşturulmaları çok önemlidir.

Toplum vicdanını zedeleyebilecek hiçbir duruma ve spekülasyona izin verilmeden, sağlıklı bireyler olarak yaşama hazırlanmaları ve bunun için her türlü alt yapının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İş edindirilip, kendi başlarına yaşama başlayan genç kızlarımızın, artık tek başlarına, yaşamlarını sürdürebilecek kadar yetkinleştiğinden emin olunana kadar, gözetilmeleri ve kollanmaları ve asla istismar edilmelerine izin verilmemelidir.

Bu ivedi ihtiyacın görmezden gelinemeyeceğinin bilincinde olarak, yurt dışı ve yurt içindeki kadın kuruluşlarının da desteği ile, Genç Kız Sığınma Evi Derneği'ni 2006 yılında kurduk. Meslek kursları, eğitim bursları, psikolojik destek, sağlık tetkikleri, gerekiyorsa hukuksal sorunlarda uzman desteği ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz hayata talihsiz başlayan genç kızlarımızı kazanmak.


DERNEĞİN AMACI

Yetiştirme yurdunda kalma süresi biten, ailesi tarafından şiddete ve cinsel istismara maruz bırakılan, töreler nedeniyle tehdit altında yaşayan ve zor durumda kalan 18-25 yaş arasındaki genç kızları sahiplenme, barındırma, eğitimine devam edenlerin eğitimlerini tamamlamasını sağlama, meslek edindirme ve toplumda birey olarak yaşamlarını kurabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

PROJENİN KAPSAMI

Genç Kız Sığınma Evi'nde ikamet imkanının yanı sıra; psikolojik deste, sağlık tetkikleri ve mesleki eğitimler de sunulmaktadır. Hukuksal sorunlarda uzman desteği sağlanmaktadır. Sığınma evinde kalma süresi üç aydır. Ancak genç kızlara iş bulmaları, eğtimlerini tamamlamaları ve hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için destek ve takip sürdürülmektedir.

Projeye 18 yaş altındaki, genç kızlar dahil edilmemektedir. Bunun nedeni yasaların izin vermemesi ve 18 yaş altındakilerin Yetiştirme Yurdu'na gönderilmelerinin zorunlu olmasıdır.

GÜNEŞ

İstanbul'da, Kadıköy ilçe sınırları içinde Güneş adını verdiğimiz sığınma evi açılmıştır. Güneş'in adresi gizli tutulmaktadır. Güneş'te bir müdür, iki güvenlik görevlisi, iki yardımcı anne ve bir psikolog görev almaktadır.

İstanbul'da Avcılar ve Taksim ile diğer şehirlerde de Güneş'lerin açılma çalışmalarına başlanmıştır.

Güneş'te kalma süresi üç ay olarak belirlenmiştir. Güneş'te kalabilmek için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Güneş'te kalırken uyulmasını beklediğimiz hususlar:
1- Güvenlik nedeniyle kalınan evin ve danışmanlık ofisinin adresi gizli tutulacaktır.
2- Ev içindeki günlük işler, aralarında paylaşıma dayalı olarak yapılacaktır.
3- Mazeret ve gidecekleri yer belirtildiğinde, kısa süreli ya da en çok üç güne kadar dışarıda kalınabilir.


 
Ana Sayfa   |   Hakkımıızda   |   İletişim
Site İstatistiği
 BUGUN 55  
 TOPLAM 606212  
Tasarım ve Programlama SK WEB - İçerik GKSE'e aittir. Tüm Hakları Saklıdır © 2006